ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 188 คน
สถิติวันนี้ 10249 คน
สถิติเดือนนี้ 48920 คน
สถิติปีนี้ 275932 คน
สถิติทั้งหมด 2065796 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ – สกุล นายสถิตสย์  วิรัตน์พฤกษ ชื่อเรียกขานเฉพาะ ตา

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 143  หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  -

เกิดวันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501  อายุ  65 ปี    สัญชาติ ไทย    ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรม

-สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-การทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงาน

1. แหล่งเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2. ตามรอบพ่อเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรแบบผสมผสาน

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมาติดต่อที่บ้าน/ เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ


การปลูกผักผลไม้/เลี้ยงปลาชื่อ – สกุล นายอำนวย  ติยะธะ ชื่อเรียกขาลเฉพาะ พ่อหนาน/พ่ออาจารย์

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 080-1272556

เกิดวันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2496  อายุ 69 ปี  สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด  เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรม

- สาขาประเพณีและพิธีกรรม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-ถ่ายทอดความรู้ด้านประเพณีและพิธีกรรม

ผลงาน

1. เป็นพราหมณ์ตั้งศาลพระพรหม

2. หมอทำขวัญ(แบบโบราณ)

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านประเพณีและพิธีกรรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ทำพิธีกรรมทางศาสนา (ขึ้นท้าวทั้งสี่) ตามประเพณีของชาวเหนื


ชื่อ – สกุล นายเสน่ห์  ซ้อนฝั้น ชื่อเรียกขาลเฉพาะ สล่าเหน่

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 56/1  หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 081-9610925

เกิดวันที่  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2495  อายุ 70 ปี  สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน

- ด้านศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- วาดภาพฝาผนังฯลฯ/เขียนป้าย

ผลงาน

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการวาดภาพตามวัดต่างๆ

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการวาดภาพฝาผนังตามวัดต่างๆทั้งในดำบล อำเภอและต่างจังหวัด เช่น วัดศรีอุดมตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ

บุคคลอ้างอิง (ถ้ามี)  นายสิทธิพล  เอกรัณเจริญผล

ผลงานวาดภาพฝาผนัง โดยสล่าเหน่ห์

ผลงานการเขียนป้าย

ผลงานรูปภาพฝาผนังตามวัดต่างๆชื่อ – สกุล นายตาล  มิตรสวัสดิ์ชัย ชื่อเรียกขาลเฉพาะ กานต์

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ -

เกิดวันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2497  อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน

- สาขาหัตถกรรมด้านฝีมือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำไม้กวาดด้วยทางมะพร้าว

ผลงาน

1. แหล่งเรียนรู้การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำไม้กวาดทางมะพร้าว


ผลงานการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

วัสดุอุปกรณ์ในการทำ

1. ก้านมะพร้าว

2. เชือกฟาง

3. กรรไกร

4.ไม้ไผ่

5. มีดชื่อ – สกุล นายนิคม   สันชัยเดชา ชื่อเรียกขาลเฉพาะ พ่อกำนันจันทร์คำ

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 73  หมู่ที่ 10  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 098 - 0607403

เกิดวันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2511  อายุ 54 ปี  สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน

- สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การทำให้ไส้อั่ว

ผลงาน

1. แหล่งเรียนรู้การทำไส้อั่ว

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำไส้อั่วให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ


ไส้อั่ว

วัสดุที่ต้องเตรียม/ส่วนผสม

1. ไส้หมู/ไส้เทียม

2. เนื้อหมูบด

3. พริกแห้ง,กระเทียม,ขมิ้น,ข่า,ใบมะกรูด,หอมแดง และเครื่องปรุง

วิธีทำไส้อั่ว

1. นำหมูสับมาใส่อ่างผสม ใส่เครื่องแกงไส้อั่วที่ทำไว้ หรือน้ำพริกแกงแดง จากนั้นเติมผงขมิ้นเพื่อความหอม

2. ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย และน้ำปลา

3. ใส่ใบมะกรูดซอย และน้ำตาลทราย

4. ใส่ต้นหอม และผักซีซอย จากนั้นคลุกเคล้านวดให้ส่วนผสมเข้ากัน อาจจะชิมรสชาติก่อนได้

5. นำเนื้อหมูที่คลุกเรียบร้อยแล้ว มากรอกใส่ในไส้หมู โดยใช้กรวยในการกรอกหมูใส่ในไส้

6. เมื่อกรอกไส้จนเต็มแล้ว มัดปากปิดไส้

7. คอยเอาเข็มเจาะเพื่อไล่อากาศ เวลาย่างไส้จะไม่แตก

8. นำไส้อั่วย่างไฟอ่อนๆ จนสุกเหลืองทั่ว ประมาณ 45นาที

หมายเหตุ การล้างไส้หมู ใช้เกลือขยำนานๆ รีดเอาเมือกออกจนหมดกลิ่นล้างน้ำจนหายเค็ม เวลากรอกไส้อย่าให้แน่นมาก ไส้จะแตก

ขณะย่างคอยใช้ไม้จิ้มเพื่อระบายอากาศ ทำให้ไส้ไม่แตก
ชื่อ – สกุล นายถวิล  ตันตะละ ชื่อเรียกขาลเฉพาะ พ่อหวิน

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 116  หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 061-3389262

เกิดวันที่  29  เดือน เมษายน พ.ศ. 2488  อายุ 79 ปี  สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน

- สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- งานจักสาน

ผลงาน

1. แหล่งเรียนรู้งานจักสาน

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ด้านงานจักสานให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ


ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

 


 


ชื่อ – สกุล นางบานชื่น  ปราชญ์อาภรณ์ ชื่อเรียกขาลเฉพาะ แม่บานชื่น

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 33/1  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 062-2964787

เกิดวันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 65  อายุ 65 ปี  สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนาจังหวัด เชียงใหม่

ความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้าน

- สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การทำโคมไฟล้านนา

ผลงาน

1. แหล่งเรียนรู้การทำโคมไฟล้านนา

การถ่ายทอด/สืบทอด

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำโคมไฟล้านนาให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com