ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 49 คน
สถิติวันนี้ 2909 คน
สถิติเดือนนี้ 30561 คน
สถิติปีนี้ 199840 คน
สถิติทั้งหมด 1989704 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560-2563บทที่-5-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) (527 KB.)
บทที่-4-รายละเอียดแผนยุทธการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (260 KB.)
บทที่-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (772 KB.)
บทที่-1-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (538 KB.)
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (989 KB.)
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (236 KB.)
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (พ.ศ. 2560-2563) (410 KB.)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (511 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com