ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 128 คน
สถิติเดือนนี้ 30724 คน
สถิติปีนี้ 200003 คน
สถิติทั้งหมด 1989867 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คำสั่งกำหนดงานและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงแก้ไขคำสั่งกองการศึกษา (126 KB.)
แก้ไขคำสั่งสำนักปลัด (6.60 MB.)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฯ (1.13 MB.)
แก้ไขกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ (606 KB.)
แก้ไขคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ (105 KB.)
แก้ไขคำสั่งการแบ่งงาน (111 KB.)
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (22 KB.)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ (52 KB.)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (53 KB.)
รวม (653 KB.)
หน่วยตรวจสอบภายใน (53 KB.)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (94 KB.)
กองช่าง (107 KB.)
กองคลัง (101 KB.)
สำนักปลัด (327 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com