ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 271 คน
สถิติเดือนนี้ 16292 คน
สถิติปีนี้ 127751 คน
สถิติทั้งหมด 1917615 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ความเป็นมา
 
 

ความเป็นมา

ความเป็นมา


            กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือเรียกชื่อย่อว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. คือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่มุ่งหวังตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากท้องถิ่นหรือชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้นด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็น “มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” (Social Determinant of Health) ท้องถิ่นและชุมชนกิจ เป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง” เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com