ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 203 คน
สถิติเดือนนี้ 30799 คน
สถิติปีนี้ 200078 คน
สถิติทั้งหมด 1989942 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (465 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 2565 (2.90 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (157 KB.)
แผ่นพับเสริมสร้างวินัยช้าราชการ (261 KB.)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ชม ฉ.3 (222 KB.)
ตารางวิเคราะห์ (117 KB.)
บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน (1.36 MB.)
รายงานผลการประเมินประจำปี 2563 (144 KB.)
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ (3.84 MB.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (86 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com