คณะผู้บริหาร

นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
Tel. 084-3782356
 
นายถนอม ศรีทิเรือน
รองนายก คนที่ 1 Tel. 089-8555571
 
นายอดิศักดิ์ มั่นเหมาะ
รองนายก คนที่ 2 Tel. 083-8698338
 
นางสิรภัทร ทองเจริญ
เลขานุการฯ Tel. 086-9177371
 
   
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com