ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 75 คน
สถิติเดือนนี้ 30671 คน
สถิติปีนี้ 199950 คน
สถิติทั้งหมด 1989814 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งอบต.น้ำบ่อหลวง
 
 

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งอบต.น้ำบ่อหลวง


ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่

Link
แบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้้ง (121 KB.)
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (7.79 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 11 (1.33 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 10 (1.83 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 9 (2.48 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 8 (1.37 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 7 (1.29 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 6 (1.33 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 5 (1.26 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 4 (1.28 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 3 (1.90 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 2 (2.06 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขต 1 (1.29 MB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก (2.22 MB.)
แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (3.17 MB.)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (307 KB.)
ปิดป้ายประกาศหาเสียง (1.16 MB.)
หนังสือยืนยันไม่ได้เสียภาษี (58 KB.)
ใบสมัครเลือกตั้ืงสมาชิกสภา (127 KB.)
ใบสมัครเลือกตั้งนายก (127 KB.)
ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา (1.44 MB.)
ประกาศเลือกตั้งนายก (984 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com