ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 262 คน
สถิติเดือนนี้ 16283 คน
สถิติปีนี้ 127742 คน
สถิติทั้งหมด 1917606 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
 

แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ได้รับการอนุมัติให้ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เมื่อคราวประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจึงประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯต่อไป
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.08 MB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (543 KB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (588 KB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (1.19 MB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 (10.13 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com