ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 2834 คน
สถิติเดือนนี้ 30486 คน
สถิติปีนี้ 199765 คน
สถิติทั้งหมด 1989629 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วัตถุประสงค์
 
 

วัตถุประสงค์

Dana Jaminan Kesehatan Organisasi Administratif Kecamatan Nam Bo Luang Ini adalah dana asuransi kesehatan di tingkat lokal. Itu merupakan inovasi penting dalam sistem kesehatan. dalam meningkatkan partisipasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat Dari banyak sektor yang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dengan mendukung dan mempromosikan penyediaan layanan kesehatan masyarakat oleh unit layanan. atau pusat layanan atau badan kesehatan masyarakat atau lembaga lain atau mendukung dan mendorong kelompok atau organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan kesehatan masyarakat di daerahnya untuk kelompok ibu dan anak Kelompok lanjut usia, kelompok penyandang cacat, kelompok pekerjaan berisiko dan kelompok penderita penyakit kronis yang tinggal di daerah tersebut Memiliki akses terhadap layanan kesehatan masyarakat menyeluruh dan lebih efisien dengan mendorong proses partisipatif sesuai dengan kesiapan, kesesuaian, dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut


Lokasi: Kantor Organisasi Administrasi Kecamatan Nam Bo Luang, No. 222, Desa No. 2, Kecamatan Nam Bo Luang. Distrik San Pa Tong Provinsi Chiang Mai


Telepon : 052-080778 ext 1 Fax 052-080935


objektif

……….(1) Mendukung dan memajukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat oleh unit pelayanan. atau pusat layanan atau departemen kesehatan masyarakat setempat dengan penekanan pada promosi kesehatan Pencegahan penyakit rehabilitasi dan perawatan perawatan primer yang proaktif diperlukan untuk kesehatan dan penghidupan untuk kelompok ibu dan anak Kelompok lanjut usia Grup penyandang cacat Kelompok pekerjaan yang berisiko dan kelompok penderita penyakit kronis yang tinggal di daerah tersebut Mampu mengakses pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh dan efisien


……….(2) Untuk mendukung kelompok atau organisasi masyarakat atau lembaga lain di daerah tersebut Telah melaksanakan pekerjaan sesuai rencana atau proyek atau kegiatan untuk meningkatkan kesehatan Pencegahan penyakit kepada anggota atau orang-orang di daerah tersebut Dan jika diperlukan pembelian material berupa peralatan, dukungan dapat diberikan dalam jumlah tidak melebihi 10,000 baht per proyek. Bahan yang bersifat peralatan yang dapat diperoleh Berada di bawah perawatan dan pemeliharaan kelompok atau organisasi publik atau badan lainnya. yang mendapat dukungan


……….(3) Untuk mendukung dan mempromosikan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan, rehabilitasi dan pengobatan perawatan primer yang proaktif. dari pusat penitipan anak atau pusat lain yang disebut yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengasuhan anak kecil di masyarakat atau Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Kualitas Hidup Lanjut Usia dan Penyandang Cacat atau balai dengan nama lain yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemulihan kualitas hidup lanjut usia dan penyandang disabilitas di masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kantor.


……….(4) Untuk mendukung efisiensi biaya penyelenggaraan atau pengembangan Dana Jaminan Kesehatan, namun tidak boleh melebihi 15 persen dari pendapatan Dana Jaminan Kesehatan pada setiap tahun anggaran. dan dalam hal perlu mengeluarkan uang untuk membeli peralatan yang berhubungan langsung Dalam hal pengadaan, peraturan organisasi lokal berlaku secara mutatis mutandis. dan peralatan yang dibeli berada di bawah perawatan dan pemeliharaan organisasi pemerintah daerah tersebut.


……….(5) Jika terjadi epidemi atau bencana di wilayah tersebut, Komite Dana akan mempertimbangkan dan menyetujui pencairan dana untuk mendukung dan mendorong kegiatan pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat jika diperlukan dan sesuai. dan mampu mengikuti keadaan 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com