ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 16260 คน
สถิติปีนี้ 127719 คน
สถิติทั้งหมด 1917583 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองช่าง
 
 
ว่าที่ ร้อยตรี สนธยา เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกรณ์ ฤทธิ์เนติกุล
นายช่างโยธา
 
-ว่าง-
นายช่างโยธา
 
นางนงนุช แก่นสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิรัตน์ คำเขียว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวชนิภา ชัยสิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายอภิสิทธิ์ กาหลง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com