ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 30659 คน
สถิติปีนี้ 199938 คน
สถิติทั้งหมด 1989802 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (21 พ.ค. 67)

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของ การพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"

จึงประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรากร ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสัมพันภาพที่ดี รายละเอียด ข้อมูล ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย
10-สิ่งที่ไม่ควรทำ (145 KB.)
10-สิ่งที่ควรทำ (167 KB.)
10-คำพูด (140 KB.)
10-กิจกรรวม (152 KB.)
ผลสำรวจคำพูด,กิจกรรม (184 KB.)
ผลสำรวจนโยบาย (132 KB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com