ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 2825 คน
สถิติเดือนนี้ 30477 คน
สถิติปีนี้ 199756 คน
สถิติทั้งหมด 1989620 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (12 ก.พ. 67)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง และผอ.รพ.สต.บ้านหนองห้า และพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ร่วมดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำบ่อหลวง ระหว่าง วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาชุมชน เป็นไปตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่


รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 

ดาวน์โหลดตามเอกสารด้านล่างรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.19 MB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com